Podpiramo vas v procesu sprememb in vodimo pri razvoju inovacij.

POSTAVLJAMO VPRAŠANJA

S kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami raziskovanja ter empatijo raziskujemo vse vidike organizacije – razumemo vaše uporabnike, raziščemo kontekste v katerih delujete in identificiramo deležnike vaše storitve.

IZLUŠČIMO BISTVO

Na podlagi zbranih informacij jasno povzamemo probleme uporabnikov, definiramo priložnosti za izboljšave obstoječih storitev in vam predložimo izhodišča za načrtovanje novih in celovitejših rešitev.

SONAČRTUJEMO REŠITVE

Načrtujemo skupaj z vami. Vodimo generiranje idej, usmerjamo pri pripravi otipljivih prototipov in načrtujemo uporabniška testiranja. Z iteracijami iščemo poti do boljših rešitev.

UDEJANJAMO IDEJE

Želimo si, da vaša ideja zaživi. Za uspešno implementacijo vam pripravimo načrte in vodila, spremljamo uporabniška testiranja ter merimo uspešnost rešitve.

Navdušujemo | Soustvarjamo | Vizualiziramo

REFERENCE