S pozitivnim mišljenjem in pristopom k reševanju problemov vas navdušujemo za spremembe.

S soustvarjanjem in eksperimentiranjem povezujemo ljudi in ideje. Postavljamo si izzive in rastemo skupaj z vami.

Inovativne rezultate dosegamo s pomočjo oblikovalskega mišljenja, uporabne improvizacije in moderatorskih tehnik.

O NAS

Ana Osredkar

mag. ekonomije

Ana se je izobraževala na področju ekonomije, marketinga in poslovnega vodenja, vedno pa jo je spremljala strast za kreativnost. Njena sposobnost celostnega in strateškega razmišljanja omogoča povezovanje vseh elementov v projekte, ki so celostno zasnovani in rešujejo probleme.

Njene bogate izkušnje moderiranja delavnic in sestankov se kažejo v učinkovitih in preciznih komunikacijskih sposobnostih ter posebnem posluhu za timske dinamike. K vsakem problemu pristopi z uporabnikom-v-mislih in vključuje empatijo v vsako rešitev.

Amedea Derenda

dipl. inž. graf. in inter. kom. (UNI)

Amedeo pri delu vodita predanost in pozornost na detajle. Svoje oblikovalsko znanje nadgrajuje z radovednostjo in preseganjem okvirov udobja. Spontana raziskovalka, ki uvide v kompleksne sisteme pretvori v vizualno navdušujoče predstavitve.

Njena strast do storitvenega oblikovanja, empatija in usmerjenost v rezultate jo spremljajo v uporabniških raziskavah, načrtovanju uporabniških vmesnikov in moderiranju kreativnih delavnic. Takrat, ko ne razvija novih rešitev v uspešnem slovenskem start-up podjetju, skrbi za dolgoročne prijateljske odnose med Ljubljano in Sarajevom.

Ana Kyra Bekš

dipl. oblikovalka

Kyrina motivacija in energija poskrbita, da se projekti izpeljejo od začetka do konca. Njene organizacijske veščine se s podporo spretnosti vizualnega komuniciraja odražajo v nadpovprečnih rezultatih. Najbolj uživa v fasilitaciji procesov, mentoriranju, vodenju in vključevanju elementov iger v različne kontekste.

Izkušnje ima v vodenju večjih in manjših oblikovalskih projektov, še posebej ima rada tiste, ki temeljijo na vključevanju vseh deležnikov in pozitivnih družbenih spremembah. Vodi s strastjo do timskega dela in z dajanjem zgleda.

Marko Horvat

mag. oblikovanja

Ne glede na to kaj počne, ima Marko pred sabo jasno vizijo – uvesti pozitivne spremembe v okolju. Izkušnje v režiji, animaciji in ilustraciji mu nudijo širok nabor spretnosti in znanj, ki jih uporablja pri svojem delu. Vizualizacija vsebin in procesov je stalnica pri njegovem delu.

Sproščenost in prizemljenost mu služita pri komunikaciji in vzpostavljanju pristnih odnosov s posamezniki. Najbolj uživa v prototipiranju in testiranju, ko ideje zaživijo in postanejo oprijemljive rešitve. Na vsak kontekst je sposoben gledati iz različnih strani kar se odraža v odličnem usklajevanju in povezovanju posameznikov v učinkovite time.