Izziv

Naročnik: Ministrstvo za javno upravo / Upravna Akademija

Trajanje usposabljanja: 3 dni v živo (6x 3 ure na daljavo)

Usposabljanja na področju oblikovalskega mišljenja za javne uslužbence različnih ministrstev in javnih organizacij izvajamo v okviru projekta Inovativen.si že od leta 2019.
Usposabljanja Inovativen.si so namenjena povečanju zavedanja o pomenu inovativnosti v državni upravi, povečanju kompetenc za kreativno reševanje izzivov in oblikovanju rešitev z uporabo različnih metod in pristopov.
Izziv s katerim smo se soočili je bil kako oblikovati usposabljanje, ki bo motiviralo in spodbudilo k spoznavanju novih metod in hkrati omogočalo preizkus oblikovalskega mišljenja v praksi. Z zavedanjem, da oblikovalskega mišljenja v celoti ni mogoče osvojiti v tako kratkem času smo želeli usposabljanje narediti za udeležence čim bolj uporabno.

Kaj smo naredili

Oblikovali smo usposabljanje, ki je mešanica teorije, prakse in refleksije. Naš glavni cilj je bil udeležencem dati priložnost, da preizkusijo in eksperimentirajo z metodami in orodji oblikovalskega mišljenja v varnem okolju. To smo dosegli z vključitvijo aktivnosti iz področja uporabne improvizacije, ki vnašajo igrivost in pomagajo udeležencem, da se hitro sprostijo.

Udeležence tekom usposabljanja razdelimo v skupine in jih vodimo skozi kratek projekt, kjer izkusijo celoten proces oblikovalskega mišljenja, od raziskovanja in redefinicije problema do razvoja in izdelave prototipov rešitev.

V usposabljanje je vključeno delo na terenu, skupinsko in individualno delo, uporaba raznolikih metod za učinkovito soustvarjanje in prostor za prenos izkušenj in spoznanj na izzive, s katerimi se soočajo pri svojem delu.

Rezultati in učinki

Rezultati usposabljanja so prototipi rešitev, ki jih udeleženci sooblikujejo v skupinah ter individualni načrti uporabe oblikovalskega mišljenja v praksi (ki ga izdela vsak udeleženec zase).

Udeleženci preteklih usposabljanj so po zaključku govorili o povečani motivaciji za soočanje z izzivi na delovnem mestu, o opremljenosti z novimi metodami, orodji in načini za soustvarjanje in kreativno reševanje problemov, o vzpostavljenih novih odnosih z drugimi javnimi uslužbenci ter celo o odkrivanju lastnih pristranskosti in svojih lastnosti.

Udeleženci, se prav tako pogosteje odločajo za sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki na področju oblikovalskega mišljenja in za nadaljnja podobna usposabljanja.

Pripravili smo kratek priročnik o oblikovalskem mišljenju kjer boste našli kratek opis pristopa, procesa in izbranih metod.