Izziv

Naročnik: Statistični Urad Republike Slovenije

Trajanje projekta: 8 mesecev

Na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS), glavnemu izvajalcu in koordinatorju državne statistike v Sloveniji, so želeli izvedeti več o svojih uporabnikih in izboljšati svojo spletni stran stat.si na kateri objavljajo novice povezane s statističnimi raziskavami, ki jih objavljajo v bazi si.stat.
SURS je v preteklosti že zbiral podatke o svojih uporabnikih, ki so jih pridobivali z letno anketo o zadovoljstvu, vendar avtorji novic niso imeli dovolj podrobnih informacij o bralcih novic. Zanimalo jih je kako bralci novice berejo, kaj naredijo s pridobljenimi podatki, kakšno je njihovo razumevanje statistike ter kako koristni so zanje raznoliki prikazi podatkov.

Kaj smo naredili

Začeli smo z identifikacijo potreb tistih, ki novice pripravljajo in zbiranjem vprašanj o uporabnikih na katera bi želeli odgovore, ki so nam služila kot izhodišča za raziskavo. Skupaj s projektno ekipo SURS-a smo izvedli 11 poglobljenih intervjujev, s katerimi smo identificirali ključne potrebe in cilje bralcev novic na stat.si. To smo uporabili za ustvarjanje person, arhetipov uporabnikov z različnimi potrebami.

Persone smo nato nadgrajevali s kvantitativnimi raziskavami in jih uporabili za pripravo smernic za pisanje novic.
Persone in smernice za pisanje novic smo testirali in skupaj razvijali z manjšo skupino vsebinskih metodologov ter jih prilagodili njihovim potrebam.

Skozi celoten projekt smo vključevali različne deležnike, ki so sodelovali pri razvoju in testiranju rezultatov projekta.

Rezultati in učinki

Ključni rezultat projekta so smernice za pripravo vsebin, ki vključujejo predloge za pisanje novic na podlagi obstoječih smernic za pisanje na SURS in identificiranih potreb bralcev novic stat.si.

Učinek projekta so povečana notranja komunikacija projektov in izboljšana ozaveščenost o potrebah uporabnikov v celotni organizaciji. S soustvarjanjem person smo dosegli enotno razumevanje uporabnikov stat.si in podprli vsebinske metodologe pri uporabi person pri pisanju novic.

Poleg vsebinskih rezultatov pa je učinek projekta tudi spoznavanje zaposlenih na SURS z novimi metodami za soustvarjanje in učinkovito vodenje soustvarjalnih procesov.

Pripravili smo kratek priročnik o oblikovalskem mišljenju kjer boste našli kratek opis pristopa, procesa in izbranih metod.