Izziv

Naročnik: Ministrstvo za javno upravo

Trajanje projekta: 1 mesec

V okviru projekta Inovativen.si, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo, že dve leti izvajamo usposabljanja na področju oblikovalskega mišljenja in načrtovanja storitev. V okviru 3 dnevnih usposabljanj, udeleženci iščejo rešitve na skupen izziv, se učijo novih metod in orodij za načrtovanje javnih storitev ter se med seboj spoznavajo in delijo izkušnje.

Medtem ko so se ukrepi zaradi epidemije COVID 19 počasi sproščali, so se vedno hitreje približevali tudi naši prvi poletni termini usposabljanj. Tako sva se spraševali, kako naša usposabljanja lahko preoblikujeva na način, da bodo ta odgovarjala potrebam udeležencev in hkrati tehnološkim omejitvam ministrstva. Torej, kako so lahko naša usposabljanja vključujoča in povezovalna tudi na daljavo oz. on-line?

Kaj smo naredili

Preden sva se lotili prilagoditev programa, sva pregledali izsledke raziskave z udeleženci najinega prvega online usposabljanja. Pred kratkim sva namreč zaključili projekt razvoja družbeno odgovornih podjetniških idej, kjer smo se prav tako morali prilagoditi novim razmeram in soustvarjalni proces izvesti na daljavo.

Pred začetkom projekta sva takrat od udeležencev zbirali informacije o njihovih potrebah in omejitvah, ter po zaključku povratne informacije o njihovi izkušnji in težavah. Tako sva imeli dokaj dobro predstavo o trajanju posameznega usposabljanja, sprejemljivem za udeležence, zanje ključnih in relevantnih vsebinah ter tehnoloških težavah s katerimi se udeleženci lahko srečajo tekom usposabljanja.

V pogovoru z vodjo projekta na ministrstvu sva preverili pričakovanja in cilje usposabljanja v našem novem formatu. Sodelovanje z IT podporo nama je omogočilo oceniti tehnologijo, ki jo bodo imeli na voljo udeleženci ter omejitve glede programske opreme. 

Usposabljanje na daljavo sva tako razporedili na 5 spletnih srečanj, izbrali spletne platforme za delo na daljavo in izvedli testno spletno srečanje z manjšo skupino udeležencev ter vodjem projekta. Slednje se je pokazalo za ključno, saj se večini udeležencev ni uspelo povezati s predpisano platformo in smo tako lahko še pravočasno našli alternativo. 

Pri  zasnovi usposabljanja na daljavo sva stremeli k temu, da bi čim bolje podprli različne stile učenja. Odločili sva se za hibridni pristop, kjer sva aktivnosti na spletnih srečanjih povezali in nadgrajevali z aktivnostmi, ki so jih udeleženci izvajali doma, v fizičnem okolju. Na spletnih srečanjih so tako udeleženci v skupinah reševali zadani izziv ter poročali celotni skupini, medtem ko so med srečanji posamezne aktivnosti izvajali individualno ter naknadno poročali svoji ekipi. 

Rezultati & učinki

V okviru usposabljanja Uvod v oblikovalsko mišljenje na daljavo, smo izvedli 5 spletnih srečanj za 12 javnih uslužbencev, ki so razvili 3 koncepte rešitev za “usposabljanje na daljavo v državni upravi”. 

Tudi tokrat sva od udeležencev zbirali povratne informacije o njihovi izkušnji z usposabljanjem. Udeleženci so bili mnenja, da so tudi na daljavo uspešno osvojili nova znanja in pristope za načrtovanje javnih storitev, ki jih bodo lahko uporabili pri vsakdanjem delu. Največ težav pri usposabljanju na daljavo pa so poročali v povezavi z razpoložljivo tehnologijo in slabšo  koncentracijo zaradi motenj v neposrednem okolju pisarn v katerih so se nahajali med usposabljanjem. 

Verjameva, da so usposabljanja oblikovalskega mišljenja in načrtovanja storitev lahko vključujoča in povezovalna tudi, ko jih izvajamo na daljavo. Pri načrtovanju usposabljanj moramo biti pozorni na to, da se digitalne veščine udeležencev lahko razlikujejo ter oprema, ki jo imajo na voljo ni nujno dovolj sodobna za nemoteno učenje in soustvarjanje na daljavo. Iskati moramo nove načine, kako lahko ljudem še bolj olajšamo učenje na daljavo in jih aktivno vključevati skozi celoten učni proces, tudi med srečanji.

Pripravili smo kratek priročnik o oblikovalskem mišljenju kjer boste našli kratek opis pristopa, procesa in izbranih metod.