Izziv

Naročnik: Ministrstvo za javno upravo

Trajanje projekta: 2 meseca

 

Z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje se je Ministrstvo za javno upravo odločilo razviti enotno vstopno točko za prebivalce Slovenije in tako optimizirati ter poenotiti digitalno komunikacijo državne uprave. Na podlagi ugotovljenih potreb različnih skupin uporabnikov in vladne komunikacijske strategije je podjetje Innovatif razvilo prototip novega spletnega portala GOV.si. Da bi ocenili ali predlagana rešitev ustrezno podpira različne načine, ki jih uporabniki uporabljajo pri spletnem iskanju informacij o državi, in ugotovili katere vsebine so zanje najbolj ustrezne, smo izvedli testiranje uporabnosti prototipa portala gov.si. Cilji testiranja so bili naslednji: testirati 10 uporabniških scenarijev, preveriti ustreznost funkcionalnosti spletne strani in pripraviti smernice za nadaljnji razvoj prototipa.

Kaj smo naredili

Projekt je bil zasnovan v štirih fazah: načrtovanje, testiranje, raziskava in poročanje.

V fazi načrtovanja smo se osredotočili na usklajevanje predlagane metodologije in procesa z naročnikom, pri čemer je bil poudarek na tem, kdo so naši uporabniki in na katera vprašanja želimo v raziskavi dobiti odgovore. Da bi preverili ali so izbrane metode resnično ustrezne oziroma ali pridobivamo potrebne informacije, smo zasnovo raziskave testirali.

Z nadgrajenimi vodili za opravljanje intervjujev in opazovanje, smo v raziskavo vključili predstavnike identificiranih skupin uporabnikov in v treh tednih testirali 3 skupine po 5 ljudi. Po prvem tednu raziskav smo ugotovili, da bo potrebno skupine uporabnikov razširiti, zato smo v naslednjih tednih vključili dve dodatni skupini.

Rezultati & učinki

V poročilu o testiranju uporabnosti in smernicah za oblikovanje je bilo analiziranih in sintetiziranih nekaj manj kot 20 ur glasovnih posnetkov ter 15 zapisov intervjujev in anket uporabnikov. Ti so bili predstavljeni naročniku in agenciji, ki je prototip portala razvila.

Raziskovalni projekt je stranki in agenciji razkril, da je potrebno dodatno pozornost nameniti spletnemu vedenju dveh uporabniških skupin, ki pred tem nista bili upoštevani. Na podlagi predloženih oblikovalskih smernic pa so se uredniki portala začeli osredotočati na vsebine relevantne za uporabnike in ne zgolj za državno upravo. Portal GOV.si je bil objavljen junija 2019.

Pripravili smo kratek priročnik o oblikovalskem mišljenju kjer boste našli kratek opis pristopa, procesa in izbranih metod.