Project Description

Pogoste težave, ki jih delavnica rešuje

 • Moja storitev je zelo kompleksna. Ne vem, kje in kako naj začnem z nadgradnjo.
 • Različni oddelki v organizaciji se ne znajo uskladiti in delati skupaj (razvoj – marketing – prodaja).
 • Usklajevanje med oddelki je zahtevno in pogosto se odvija zadnji moment v procesu načrtovanja nove ponudbe.
 • Različni oddelki v organizaciji vsak zase mislijo, da so najpomembnejši in da nudijo največ vrednosti v organizaciji.

Zemljevid uporabniške poti vam omogoča celosten pregled vaše storitve (ali uporabe produkta) od točke zavedanja do točke ponovne uporabe (ali zaključka), nudi pa vam tudi poglobljen vpogled v del uporabnikove izkušnje.

Na delavnici boste v varnih rokah dveh izkušenih strokovnjakinj za oblikovalsko mišljenje, s katerima se boste naučili, kako orodja čim bolje izkoristiti in jih prilagoditi svojemu problemu. Poleg tega bo imel vsak udeleženec na voljo tudi individualno svetovanje, s katerim vam bosta organizatorki pomagali pridobljena znanja prenesti v prakso.

Delavnica je namenjena vsem, ki

 • vas zanimajo sodobne oblike dela,
 • ste že preizkusili katero izmed metod ali orodij, vendar ste naleteli na težave,
 • potrebujete orodja za uspešno vodenje skupinskega dela,
 • ste mnenja, da je poznavanje svojih kupcev (uporabnikov) ključno za uspešno načrtovanje produktov in storitev,
 • ste samozaposleni in opravljate več funkcij hkrati, zaradi česar potrebujete prilagodljive metode in orodja,
 • ste oblikovalec/-ka in želite razširiti svoj nabor oblikovalskih orodij,
 • ste se zataknili pri razvoju produkta ali storitve in ne veste več, kako in kam naprej,
 • želite načrtovati inovativne produkte in storitve.

Kaj vam orodje zemljevid uporabniške poti omogoča?

 • identificirati šibke in boleče točke vašega produkta ali storitve
 • odkriti priložnosti za izboljšavo vašega produkta ali storitve
 • učinkovito načrtovanje novih produktov (storitev)
 • aktivno vključevanje in povezovanje sodelavcev iz različnih oddelkov in olajšanje komunikacije na sestankih
 • na preprost način spodbuditi kulturo soustvarjanja v vašem podjetju

Po delavnici boste

 • znali razlikovati med različnimi oblikami zemljevidov uporabniških poti in vedeli, kdaj katero uporabiti
 • bolj samozavestni pri uvajanju in uporabi zemljevida uporabniške poti pri svojem delu
 • vedeli, kako zemljevid uporabniške poti vpeljati med zaposlene ali v svojo delovno skupino
 • razumeli, kako lahko zemljevid uporabniške poti uporabljate v povezavi z drugimi oblikovalskimi orodji
 • razumeli, kako lahko zemljevid uporabniške poti uporabljajo različni oddelki v organizaciji (marketing, prodaja, razvoj, podpora strankam, kadrovska služba, …)

Podrobnejši program delavnice

08:45 Prihod na lokacijo
 • sprejem
 • kava / čaj
09:00 Uvodni pozdrav
 • predstavitev zavoda Servis 8 in facilitatork
 • predstavitev udeležencev
 • namen in cilj delavnice
Design  Thinking
 • osnovni principi Design Thinkinga
 • predstavitev procesa
 • umestitev orodja zemljevid uporabniške poti
09:45 Praktični del
 • načrtovanje
 • izvedba osnovnega nivoja
Teoretični del
 • različice orodja
 • prilagajanje orodja svojim potrebam
10:45 Odmor
11:00 Praktični del
 • nadgradnja z relevantnimi perspektivami
 • identifikacija bolečih točk
Teoretični del
 • triki & nasveti
 • primeri iz prakse
 • načrtovanje uporabniških izkušenj
12:30 Refleksija
 • individualna refleksija
 • vprašanja in odgovori
 • voden skupinski pogovor
13:00 Zaključek

“Pred 15 leti je povprečni potrošnik ob nakupu izdelka običajno uporabil dve stični točki in le 7 % jih je redno uporabljalo več kot štiri stične točke. Danes potrošniki v povprečju uporabljajo skoraj 6 stičnih točk, pri čemer 50 % potrošnikov redno uporablja več kot štiri stične točke.” – Marketing Week

Udeleženci o naših delavnicah

»Delavnice so izjemna priložnost nadgrajevana znanja, izkušenj in praktičnih nasvetov za znatno izboljšanje končnih rešitev, produktov, prodajnih procesov in drugo.«

Leon Leban, Produkti vodja, CGS Labs d.o.o.

“Ja, vpogledi iz zemljevida uporabniskih poti, do katerih smo prišli na vaši delavnici so bili zanimiva osnova za izboljševanje uporabniške izkušnje v našem poslovnem okolju. Priložnosti, ki so izhajale iz te delavnice smo že prenesli v prakso in povratna informacija iz strani naših uporabnikov je bila izjemno pozitivna. Deloma smo s tem že rešili naše večletne izzive.”

Tina M., Vodja projektov, Ekološki center

Varni v rokah dveh izkušenih strokovnjakinj

Delavnice so zasnovane tako, da se izobraževanje dopolnjuje s svetovanjem. Število udeležencev je omejeno na 6 oseb s čimer facilitatorki zagotavljata kvaliteto izobraževanja in možnost individualnega svetovanja.

Ana in Ana Kyra sta soustanoviteljici zavoda Servis 8, ki je bil ustanovljen leta 2014, in sta na področju ozaveščanja, izobraževanja in uvajanja oblikovalskega mišljenja pri načrtovanju storitev in produktov dejavni že od leta 2012, sprva še pod okriljem iniciative Service Design Slovenia. Skupaj sta izvedli že več kot 100 delavnic oblikovalskega mišljenja doma in v tujini za podjetja in organizacije, kot so Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Skupina Gorenje, BTC, JASPERS, EON in Future Food Institute.

DOMO so se že udeležili zaposleni iz podjetij:

Ana Osredkar

Ana Osredkar je magistra ekonomskih znanosti, ki je na svoji strokovni poti pridobivala izkušnje tako v kreativnih industrijah kot tudi v korporativnem okolju, kjer je do nedavnega vodila oddelek za tržne in potrošniške raziskave v Skupini Gorenje.Njena strast do uporabniških raziskav, oblikovalskega mišljenja (design thinking) in načrtovanja storitev jo je vodila v pobudo Ljubljana Service Jam neprofitnih izobraževalnih delavnic in soustanovitev
Zavoda Servis 8.

Ana Kyra Bekš

Ana Kyra Bekš je diplomirana industrijska oblikovalka, ki je kmalu po študiju začela odkrivati svet storitvenega oblikovanja (service design). Ima bogate izkušnje pri pripravi in izvajanju izobraževalnih delavnic, pri svojem delu pa rada združije različne stroke – predvsem jo zanimajo psihologija, nevroznanost in teorija iger. Sodelovala je tako start-upi kot velikimi podjetji, najraje pa dela na projektih s pozitivnim družbenim učinkom.

Zagotovite si mesto na delavnici

Naslednja izvedba bo predvidoma julija ali septembra 2019.

V kolikor se zanimate za udeležbo se lahko prijavite spodaj,

mi pa vas bomo obvestili o točnih datumih.

ZA PRAVNE OSEBE

Cena: 239

PRIJAVI SE

ZA FIZIČNE OSEBE

Cena: 149 €

PRIJAVI SE